OXITALL

El oxitall és la solució per tallar peces a mida en grans espessors. Oferim acabats com trepant, roscat, avellanat, granallat, imprimació, recuits, planejats, fresats i plegats.

TALL LÀSER I FIBRA

El tall del metall mitjançant làser no necessita contacte mecànic amb la peça, permetent-nos una gran velocitat i precisió. Les empreses més importants utilitzen el tall de metall que oferim a GRUPO GODED.

TALL PLASMA HD

El TALL PLASMA HD pot aplicar-se a tot tipus de materials, especialment els més resistents com l’acer estructural, aconseguint toleràncies molt ajustades i acabats d’alta precisió i qualitat de tall.

LÀSER TUB / BISELL

El tall per làser en tub, és un altre servei de tall. Disposem de diverses màquines Lasertubo que permeten tallar perfils de tub, UPN’S, perfils en “L” i passamans comercials. També oferim la possibilitat de fer bisells en el tub.

TALL PLASMA / BROCA

Línia automàtica de processat de xapa, que realitza BROCA, ROSCAT, AVELLANAT, PUNTEJAT I MARCAT.

CORBAT DE TUBS

Per als tubs que requereixin forma corba. Curvadora automatitzada per a sèries mitjà – grans.

PLEGAT

Més de 10 equips de plegat disponibles per cobrir totes les necessitats.
Plegat d’Alta Precisió, i gruixos considerables.

PANELADORA

TruBend Center 7030. NOVETAT 2019.

WATERJET

Màquines amb l’última tecnologia del tall per aigua a alta pressió. Màxima qualitat de tall, alt rendiment.

ESTRUCTURA

Especialistes en estructures cargolades, definició de nusos i modelitzacions en 3D. Enginyeria i desenvolupament de ponts i passarel·les.

PROCESSOS

Els processos es realitzen a petició plantejats en la divisió de Oxitall-Plasma. Per a sèries, podem incloure diversos tractaments com la pintura.

MECANITZATS

Es realitzen planejats i canteados en les seves plaques o peces. Mecanitzats per a conjunts de MECANO – SOLDADURA.

PUNXONAT

Disposem de 2 Punxonadores per formats de fins 2.500×1.250 mm. sense reposició. Fins a 1.000 cops per minut.

APLANAT

Aplanadores d’alta precisió i Premses. Després del procés de tall, les peces que ho requereixin, passaran pel procés de aplanat.

GRANALLAT

Línies de treball automatitzades i aplicacions per xapes, perfils, tubs i altres …