PLEGAT · La força y la mida… importen!!!

Més de 10 equips de plegat disponibles per cobrir totes les necessitats.
Plegat d’Alta Precisió, i gruixos considerables.

Formats:

Potència: fins a 1.000 Tm.
Camps de treball: fins a 8.000 mm.
Cilindratge fins a 6.000 mm.