GRUPO GODED · Un Món de Serveis

Des de 1940, la família Goded, ha consolidat la que és, ara per ara, la més completa oferta de serveis de tall i processos metal • lúrgics.

Ser un referent en el sector Nacional, ha estat possible amb un gran esforç en innovació i constant inversió en la més avançada tecnologia, per oferir als nostres clients la qualitat, agilitat i costos, imprescindibles per l’èxit de les seves activitats industrials.

El nostre nou projecte d’expansió cap a Europa, serà el gran repte d’aquesta etapa, amb la mateixa il • lusió i dedicació de la primera Generació Goded.

Sempre i per sempre, el nostre sincer agraïment als clients i Col • laboradors, amb els quals hem arribat fins aquí, en la confiança de seguir recorrent junts, la nostra gran “aventura” empresarial.

CERTIFICAT ISO 9001 2008 LASER GODED

CERTIFICAT ISO 9001 2008 OXICORTE GODED

CERTIFICAT EN-1090 OXICORTE GODED

CERTIFICAT EN-1090 ESTRUCTURA METÁLICA

Serveis GRUPO GODED