GRUPO GODED

Un món de serveis

Des de 1940, la família Goded, ha consolidat la que és, ara per ara, la més completa oferta de serveis de tall i processos metal·lúrgics.

Ser un referent en el Sector Nacional, ha estat possible amb un gran esforç en innovació i constant inversió en la més avançada tecnologia, per oferir als nostres clients la qualitat, agilitat i costos, imprescindibles per a l’èxit de les seves activitats industrials.

El nostre nou projecte d’expansió cap a Europa, serà el gran repte d’aquesta etapa, amb la mateixa il·lusió i dedicació de la primera Generació Goded.

Sempre i per sempre, el nostre sincer agraïment als Clients i Col·laboradors, amb els quals hem arribat fins aquí, en la confiança de seguir recorrent junts, la nostra gran “aventura” empresarial.