INSTAL·LACIONS

Ser un referent en el sector Nacional, ha estat possible amb un gran esforç en innovació i constant inversió en la més avançada tecnologia, per poder oferir als nostres clients la qualitat, agilitat i costos, imprescindibles per a l’èxit de les seves activitats industrials.

Des de les instal•lacions , de Grup Goded, li oferim el centre de serveis metarlúrgicos a nivell nacional.