APLANAT

Aplanadores d’alta precisió i Premses. Després del procés de tall, les peces que ho requereixin, passaran pel procés de aplanat.

Ampli parc de màquines per al procés de APLANAT

* Aplanadora de precisió per a les peces més exigents de format 2000 x 20
* Aplanadora de xapes amb capacitat fins a 100 mm de gruix i 2000 mm d’ample
* Premses fins a 800 ton de força i 3000 mm útil d’ample

Abans del procés de aplanat, totes les peces han hagut de passar per un procés de desbarbat.