SERVEIS 24H

La globalitat dels processos i serveis oferts per GRUPO Goded, garanteixen la màxima qualitat en totes les fases del projecte, oferint a més uns terminis de lliurament excepcionals.

De vegades es produeixen incidents, que requereixen una velocitat de resposta inusual. Sabem estar a l’altura d’aquestes circumstàncies, responent en tot moment, les 24 h. del dia.

Treballem per a vostè les 24 h. del día!!!

Per a comandes de Laser Goded: serviciourgente@goded.es

Per a comandes de Oxicorte Goded: serviciourgente.oxigoded@goded.es

Serveis GRUPO GODED