Qualitat

Aprovades pel C.E.N. (Comitè Europero de Normalització) els Sistemes de Gestió de Qualitat són una sèrie de normatives de caràcter legal, sobre els requisits i forma que han de procedir les empreses que vulguin obtenir la certificació ISO 9001. Com no pot ser d’una altra manera,LASER GODED supera els requisits de la norma ISO 9001:2000 taportant així, els elements i garanties de qualitat internacionals.

  • Qualitat Certificada

  • Control de Qualitat extern a la nostra empresa, a part del nostre PPI. Amb la garantia d’ATISAE.