DIVISIÓ ESTRUCTURA METÀL·LICA

Grupo Goded

Des de 1940, la família Goded, ha consolidat la que és, ara per ara, la més completa oferta de serveis de tall i processos metal·lúrgics. Ser un referent en el Sector Nacional, ha estat possible amb un gran esforç en innovació i constant inversió en la més avançada tecnologia, per oferir als nostres clients la qualitat, agilitat i costos, imprescindibles per a l’èxit de les seves activitats industrials.