CORBAT DE TUBS

Per als tubs que requereixin forma corba. Curvadora automatitzada per a sèries mitjà – grans.